Ochrana soukromí a osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme a chráníme v souladu s platnou legislativou, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. V níže uvedeném textu informujeme o tom, jaké osobní údaje od zákazníků získáváme na našich webových stránkách www.elpatron.sk (dále jen „webová stránka“), za jakých podmínek tyto údaje zpracováváme a také jaká jsou práva zákazníků v souvislosti s tímto zpracováním.

Kromě osobních údajů, které nám zákazníci poskytují přímo, stejně jako většina standardních webových stránek, získáváme od návštěvníků našich webových stránek také různé technické informace, které jsou automaticky zaznamenávány pomocí různých nástrojů, jako jsou soubory cookie. Více informací o podmínkách zpracování těchto údajů poskytujeme v sekci „Pravidla souborů cookie“.

1. Osobní údaje, účel a právní základ zpracování

1.1 Kupní smlouva Zpracováváme
osobní údaje kupujícího, které uvede v objednávce na našem webu, konkrétní jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, doručovací adresu, objednané zboží a údaje k platbě, za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, která zahrnuje zejména:
◦ zpracování objednávky, zpracování platby a dodání zboží,
lanie zaslání oznámení o stavu objednávky resp. o stavu dodání zboží,
◦ vrácení zboží resp. vrácení platby v případě odstoupení kupujícího od smlouvy, a
◦ vyřízení reklamace v případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží kupujícím.
Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je povinné; pokud nám kupující neposkytne potřebné osobní údaje, nelze kupní smlouvu uzavřít.

1.2 Zákaznický účet
Pro zjednodušení nakupování je kupující resp. potenciální kupující (dále jen „zákazník“) se může zaregistrovat na našich webových stránkách a vytvořit si zákaznický účet. Při registraci uvede své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, doručovací adresu a heslo. Tyto osobní údaje zpracováváme se souhlasem zákazníka, který nám udělil registraci, za účelem vytvoření a správy osobního účtu zákazníka, který zahrnuje zejména:
◦ uložení osobních údajů zákazníka na našem webu pro případné další údaje o nákupu, stačí se přihlásit do zákaznického účtu),
◦ poskytování přehledu historie objednávek zákazníka na našem webu,
◦ možnost uložení produktů do nákupního košíku,
◦ možnost hodnocení nakupovaných produktů
◦ možnost přihlásit se k odběru newsletteru a možnost vybrat si personalizovaný newsletter.
Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je dobrovolné. Osobní údaje uchováváme po dobu platnosti uděleného souhlasu, tedy po dobu registrace zákazníka nebo jeho zákaznického účtu na našem webu. Pokud si zákazník přeje zrušit zákaznický účet, může svůj souhlas kdykoli odvolat v souladu s čl. 2.2 níže. Zákazník může svůj účet zrušit také přímo na stránkách www.elpatron.sk v sekci Můj profil.

1.3 Marketing

Zákazník se může přihlásit k odběru newsletteru na našich webových stránkách. Při přihlášení k odběru newsletteru uvedou svou emailovou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme se souhlasem zákazníka, který nám udělil přihlášením k odběru newsletteru, pro marketingové účely – tj. zasílání upozornění o našich novinkách, exkluzivních akcích a slevách zákazníkům formou emailových newsletterů.

Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je dobrovolné. Osobní údaje uchováváme po dobu platnosti uděleného souhlasu, tedy po dobu jeho registrace k newsletteru. Pokud si zákazník přeje ukončit zasílání newsletteru (marketingových sdělení), může svůj souhlas kdykoli odvolat v souladu s čl. 2.2 níže.

Zákazníkovi, který na našem webu zakoupil zboží, můžeme zasílat newsletter bez zvláštního přihlášení do marketingového systému, protože je v našem oprávněném zájmu informovat ho o našich novinkách, exkluzivních akcích a slevách na naše produkty a služby. Zákazník má možnost odběr newsletteru kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v každém emailovém newsletteru nebo podáním námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (čl. 4.4 níže).

Jelikož máme oprávněný zájem poskytovat zákazníkovi taková marketingová sdělení, která jsou pro něj relevantní, zajímavá a osobní, používáme jeho osobní údaje také pro následující účely:

◦ sledování a analýza aktivity zákazníků (včetně uskutečněných nákupů) na našich webových stránkách,
◦ zasílání cílené reklamy, nabídek a jiné marketingové komunikace,
◦ měření a vyhodnocování účinnosti reklamy.

1.4 Vylepšování webových stránek a našich služeb, ochrana

Máme oprávněný zájem na zlepšování našich webových stránek, zejména na zlepšování designu a optimalizaci jejich obsahu a funkcí, jakož i na ochraně našich zákazníků a nás. Získané osobní údaje proto využíváme také k následujícím účelům:

◦ informování o změnách na webu, zejména o změnách Všeobecných obchodních podmínek, těchto Zásad ochrany osobních údajů atd., formou oznámení zasílaných na e-mailové adresy zákazníků,
◦ zjišťování spokojenosti zákazníků s našimi službami na webových stránkách,
◦ zjišťování, předcházení a řešení porušení povinností kupujícího při nákupu zboží na našem webu,
◦ prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání nezákonných nákupů na našich webových stránkách, včetně použití pro účely vyšetřování příslušnými orgány.

1.5 Kontaktní formulář, zákaznická linka

V případě, že nás zákazník kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo na naší zákaznické lince, použijeme poskytnuté osobní údaje pro vyřízení jeho dotazu, vyřízení reklamace, či jiné poptávané záležitosti. Tyto osobní údaje neposkytujeme dalším osobám a zpracováváme je pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřešení problému resp. záležitosti.

2. Uchovávání osobních údajů
2.1 Doba uchování

Osobní údaje neregistrovaných kupujících, které zadali při jednorázovém nákupu na našem webu, uchováváme po dobu nezbytnou ke splnění všech práv a povinností z kupní smlouvy, max. po dobu 24 měsíců od dodání zboží kupujícímu (tj. do uplynutí záruční doby na zboží).

Upozorňujeme, že pro případné vyšetřovací a důkazní účely budou nezbytné osobní údaje zákazníků pro účely uvedené v čl. 1.5 výše se uchovává po dobu 10 let.

2.2 Odvolání souhlasu

Osobní údaje, jejichž zpracování je založeno na souhlasu zákazníka (čl. 1.2 a 1.3 výše), uchováváme po dobu platnosti uděleného souhlasu. Pokud si zákazník přeje toto zpracování dokončit, může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu. Souhlas udělený pro marketingové účely může zákazník také odvolat kliknutím na příslušný odkaz v každém emailovém newsletteru. V případě odvolání souhlasu okamžitě ukončíme zpracování příslušných osobních údajů zákazníka a vymažeme je, pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich další zpracování. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vyplývající ze souhlasu před jeho odvoláním.

3. Poskytování a předávání osobních údajů
Osobní údaje zákazníků neposkytujeme ani nezpřístupňujeme žádné třetí straně kromě zprostředkovatelů, kteří pro nás zajišťují plnění smluvních povinností a související služby. Tyto osoby pro nás provádějí určité činnosti, a to doručování objednaného zboží zákazníkům, zpracování plateb za nákup na webu, správu webu a e-shopu, správu zákaznické databáze, zasílání e-mailové komunikace a textových zpráv (sms), vedení účetnictví, poskytování cloudových služeb, sledování a analýzy aktivity zákazníků na našem webu (Google AdWords, Facebook Ad atd.). Tyto společnosti budou mít přístup k osobním údajům nezbytným k provádění těchto činností, nesmějí je však použít k jinému účelu a jsou povinny tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platnou legislativou.

Někteří dodavatelé, se kterými spolupracujeme na provozování našich webových stránek, zpracovávají osobní údaje i ve třetích zemích (mimo Evropskou unii), zejména v USA. Tyto země nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako u nás nebo v Evropské unii. V takových případech však zajistíme, aby jakýkoli přenos osobních údajů zákazníků podléhal odpovídajícím bezpečnostním opatřením. Při předávání osobních údajů do USA využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou certifikovaní a splňují podmínky rámce EU-US Privacy Shield, nebo používáme standardní smluvní doložky, které zajišťují úroveň ochrany osobních údajů rovnocennou právu Evropské unie.

4. Práva zákazníků při zpracování osobních údajů
V souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme, má zákazník následující práva. Tato práva může zákazník uplatnit zasláním žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

4.1 Právo na přístup, opravu a doplnění
Zákazník má právo kdykoli požádat o potvrzení, zda zpracováváme jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto údajům (kopii osobních údajů) a informace o podmínkách jejich zpracování. Tyto informace zpravidla poskytneme do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti.

V případě nesprávných nebo neúplných údajů má zákazník právo požadovat jejich opravu nebo doplnění. Dále může aktualizovat údaje zadané zákazníkem při registraci po přihlášení do svého zákaznického účtu.

4.2 Právo na výmaz a omezení zpracování
Kromě odvolání souhlasu (jak je uvedeno v článku 2.2 výše) má zákazník právo dosáhnout výmazu osobních údajů, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:

◦ osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely,
◦ zákazník vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na právním základě oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování,
◦ osobní údaje byly zpracovávány nezákonně, popř
◦ osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost,
◦ pokud zpracování není nezbytné ke splnění právní povinnosti nebo k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Dále má zákazník právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud

◦ napadne přesnost osobních údajů při ověřování jejich správnosti,
◦ osobní údaje byly zpracovávány nezákonně (místo žádosti o jejich výmaz), popř
◦ osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely, ale zákazník je potřebuje k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků,
◦ zákazník vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na právním základě oprávněného zájmu, při ověřování, zda existuje oprávněný důvod pro jejich další zpracování.

4.3 Právo na přenositelnost Může mít
osobní údaje zákazníka poskytnuté za účelem plnění smlouvy nebo se souhlasem a které jsou zpracovávány automatizovaně, jinému provozovateli, je-li to technicky možné.

4.4 Právo vznést námitku
Zákazník má právo vznést z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na právním základě oprávněného zájmu. V případě takové námitky přestaneme příslušné osobní údaje zpracovávat, pokud nebude existovat nutný oprávněný důvod pro jejich další zpracování nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajobu právních nároků.

Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. V případě takové námitky přestaneme příslušné osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

4.5 Právo podat stížnost
Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk), pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s GDPR.

5. Zabezpečení osobních údajů
Přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo manipulací. Mezi tato opatření patří například šifrování shromážděných dat a bezpečný přenos pomocí SSL certifikátu. Tato bezpečnostní opatření jsou pravidelně přizpůsobována a průběžně optimalizována, aby udržela krok s technologickým pokrokem.

Upozorňujeme však, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetími stranami. Nejsme zodpovědní za informace na těchto stránkách, ani za služby nebo produkty, které nabízejí. Používání těchto webových stránek, včetně poskytování osobních údajů, je na vlastní riziko každého zákazníka. Doporučujeme proto zákazníkům, aby si prostudovali zásady ochrany osobních údajů (a jakékoli další podmínky) této webové stránky před jejím prvním použitím.

6. Kontaktní místo
Pro marketingový systém zpracováváme osobní údaje v databázi společné pro zákazníky všech webových stránek www.bytommy.sk. Provozovatelem internetového obchodu je:

EL PATRON, sro
Športová 563/3

010 01 Žilina

IČO: 53794923

DIČ: 2121507146

Tyto Zásady ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na stránkách www.elpatron.sk, se považují za splnění informační povinnosti provozovatele ve vztahu k zákazníkům jako dotčeným osobám v souladu s čl. 13 GDPR. Podmínky a způsob výkonu práv zákazníka jako subjektu údajů upravuje čl. 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktní místo pro dotyčnou osobu:
E-mailová adresa: [email protected]
Telefonní číslo: +421 910 124 261

7. Platnost a aktualizace
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25.5.2020.

Naše postupy ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a kontrolujeme a tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Pokud taková aktualizace zahrnuje významné změny, upozorníme zákazníky. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na našich webových stránkách.