Provozovatel internetového portálu

EL PATRON, sro
Športová 563/3

010 01 Žilina

IČO: 53794923
DIČ: 2121507146

Prodávající je zapsán pod spisovou značkou Sro, vl.č .: 68373/L v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina.

1) O registraci

“Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě” název firmy “a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů ze společnosti internetový obchod společnosti “Vaše společnost”.

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát měsíčně a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřesáhne 50kB. Službu e-mailového newsletteru můžete kdykoli zrušit na e-mailové adrese: „ [email protected] “ nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze zadávat bez registrace.

2) Přijetí a zpracování objednávky, kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícího a prodávajícího s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn učiněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před odesláním. V případě, že nebude objednávka zrušena před expedicí a bude expedována, může být po zákazníkovi požadována úhrada nákladů spojených s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni e-mailem. V detailu každého produktu a v potvrzení objednávky se předpokládá dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je uvedeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není skladem nebo skladem dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud objednávku zrušíte do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete zaslat e-mailem nebo provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými dopravci:

Zboží doručováno Slovenskou poštou
Poštovné, není-li uvedeno jinak, je účtováno ve výši 11,- €.

V ceně nejsou zahrnuty žádné další služby, protože je Slovenská pošta nenabízí. Pokud nebude příkazce zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná žádná komunikace s dopravcem a nemáme možnost zásilku detailně ovlivnit či sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je 10 kg.

Reklamace zásilky je možná až při převzetí!

VAROVÁNÍ! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Dodavatel neručí za škody způsobené při přepravě.

Zásilka je obvykle doručena následující den po odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Cena nezahrnuje žádné další služby. Pokud není objednatel zastižen, jsou mu nabídnuty další možnosti převzetí balíku. Maximální hmotnost jednoho balíku je 10 kg.

Reklamace zásilky je možná až při převzetí!

VAROVÁNÍ! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Dodavatel neručí za škody způsobené při přepravě.

Zásilka je obvykle doručena následující den po odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční doba začíná běžet dnem uvedeným na dokladu. Záruční doba je uvedena u každého produktu v detailu zboží. V případě sporu může být záruční doba prodloužena o 5 (pět) dnů jako kompenzace za dodací lhůtu.

5) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající věc vrátil do stavu příslušnou kupní smlouvu bezplatně a bez zbytečného odkladu. požadavky kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již v době převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže. v opačném případě.

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu.

6) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze lze vrátit i v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Ve zvláštních případech může být lhůta pro vrácení v závislosti na okolnostech prodloužena, ne však déle než 30 dnů od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Využije-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Není-li to již možné (např. zboží bylo mezitím zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžní náhradu za to, co již nelze vydat. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. V takovém případě je prodávající povinen prokázat škodu. Prodávající v tomto případě vrací spotřebiteli pouze sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady na vrácení zboží (náklady na dopravu apod.).

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy, jde-li o smlouvy:

na poskytování Služeb, bylo-li jejich plnění s jeho souhlasem zahájeno před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle osoby kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší-li kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo loterii.

7) Dodací a dodací podmínky

Některé zásilky lze rozdělit do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Všechny zásilky až do doručení sledujeme a snažíme se tak předejít problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vrácení zboží:

Připravte zásilku, jak je popsáno níže.
Zboží, které zašlete, zašlete zpět na níže uvedenou adresu přepravci dle vašeho výběru.
Jak připravit zásilku

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím používejte balicí papír nebo karton, aby nemohlo dojít při přepravě k polepení, označení nebo jinému znehodnocení původního obalu. Zboží neposílejte na dobírku, doporučujeme zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na váš bankovní účet (nezapomeňte jej uvést), obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka snížena o náklady na dopravu (nevztahuje se na reklamace!).

8) Způsoby platby

Všechny způsoby platby lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
Platba přes GoPay – pohodlná okamžitá platba kartou nebo bankovním převodem. Objednané zboží Vám zašleme poštou
Platba předem – při výběru této možnosti obdržíte zálohový formulář se všemi údaji k platbě. Zboží expedujeme po obdržení platby na bankovní účet
dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a zboží zaplatíte v hotovosti při převzetí.
platební kartou nebo paypal

9) Bezpečnost

Při platbě kreditními kartami se nemusíte obávat zneužití. Používáme osvědčenou platební bránu s 3-D secure protokolem, podporovanou karetními asociacemi. Všechny interní informace (hesla, jména, operace) jsou šifrovány. Pro zvýšení rychlosti nešifruje obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

10) Stížnosti

Pokud je zboží, které jste od nás obdrželi, poškozené nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 6 obchodních podmínek.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo na reklamaci, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s příslušnými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak pokračovat

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte podle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – “kontaktní adresa”. Poštovné hradí prodávající. Kontaktujte nás, jakmile budete vědět, kdy a kde budeme moci zásilku vyzvednout. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodání. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím používejte balicí papír nebo karton, aby během přepravy nemohlo dojít k přilepení, označení nebo jinému znehodnocení původního obalu. Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme zboží pojistit. Ihned po převzetí zboží obdržíte reklamační protokol. Zboží musí být pro přepravu řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy všechny doklady, které kupující se zbožím obdržel, jako je účtenka, záruční list a jiné. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, jakož i škod způsobených vnějšími událostmi a nesprávnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka. Z hygienických důvodů je zboží řádně vyčištěno pouze na reklamaci. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu. Zamítnuté stížnosti mohou podléhat nákladům na reklamaci a manipulačním poplatkům. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem nebo SMS. Stejně jako u doručení objednávky budete informováni o odeslání balíku a termínu doručení. Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení smluvních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2017 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly platné ke dni nákupu.